Sida välkomnar SIPRI-rapport

Sida logo

12 maj 2009
Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) presenterade den 12 maj en rapport om flygtransportföretag som bidrar till att stimulera konflikt- och krigsekonomier och som samtidigt tjänar pengar på humanitära insatser. Flygföretagen har anlitats av humanitära givare och aktörer som FN, EU och Nato för att få ut nödhjälp till eller nå ut till krisdrabbade områden i Afrika, Europa och Mellanöstern. Rapporten är finansierad av Sverige genom Utrikesdepartementet, UD.

Sida välkomnar rapporten och ser den som ett viktigt verktyg i kampen för att skapa ett etiskt humanitärt stöd. Den ger oss som finansiär, samarbetsparter och sakkunniga, viktig information och handfasta bevis för att aktivt kunna arbeta vidare. Det är oacceptabelt att humanitära insatser blandas samman med olaglig och/eller oetisk verksamhet och verksamhet som underblåser väpnade konflikter.

Sverige är en viktig aktör för reformarbetet inom det humanitära biståndet. Sida undersöker nu tillsammans med UD och i samarbete med andra humanitära aktörer hur vi ska kunna införa regler, restriktioner och upphandlingar som omöjliggör den här typen av agerande från transportföretagen.

Sida kommer att lyfta frågan internationellt inom exempelvis FN, EU och med enskilda organsiationer. Man kommer även att bland annat undersöka möjligheterna att stödja ett samordnat informationssystem för systematiskt bevakning av flygföretag som är engagerade i destabiliserande eller illegalt varuflöde.

Read more>>